Per 1 maart 2021 is de naam Schut Oosting Letselschade veranderd in Ratio Letselschade. De naam is anders maar onze persoonlijke aanpak en deskundigheid zijn hetzelfde gebleven. Ratio Letselschade is een van de grootste belangenbehartigers van werknemers in het onderwijs en hun gezinsleden. Dit mede door onze samenwerking met de Algemene Onderwijs Bond en het CNV. Meldingen van letselschade hebben onder andere betrekking op letsel als gevolg van valpartijen op gladde vloeren, geweld tegen personeel in het onderwijs maar ook letsel door personeel opgelopen in het verkeer of tijdens  bedrijfsuitjes.  Bijvoorbeeld een dossier waarbij  de deskundige van Ratio Letselschade  een medewerker van een school begeleidt die letsel heeft opgelopen tijdens een schoolreisje naar het buitenland en daar letsel oploopt. De verzekeraar van de school weigert over te gaan tot vergoeding van de schade waardoor Ratio in overleg met haar cliënt zal overgaan tot het starten van een procedure tegen de verzekeraar van de  werkgever.