De Kunstenbond en de aan de Kunstenbond gerelateerde organisaties zijn met Ratio Letselschade een samenwerking aangegaan. Dit betekent dat de leden en gezinsleden van de Kunstenbond en de aan de Kunstenbond gerelateerde organisaties aanspraak kunnen maken op rechtshulp door de deskundige van Ratio Letselschade bij hen overkomen ongevallen op het werk, in het verkeer dan wel anderszins. Naast de leden en gezinsleden van onder andere de Kunstenbond behartigt  Ratio Letselschade ook al de belangen van de leden en gezinsleden van de Algemene Onderwijs Bond en van CNV Vakmensen voor overkomen ongevallen op het werk, in het verkeer, dan wel anderszins.