Arbeidsvermogensschade

Wat wij doen

Wat is arbeidsvermogensschade?

Een ongeval kan op het gebied van arbeid ook vele gevolgen hebben. Hierbij kun je denken aan (tijdelijk) niet kunnen werken en daardoor misschien ook verlies aan inkomsten. Wanneer iemand ten gevolge van het ongeval niet meer of minder geld kan verdienen dan voor het ongeval, is er sprake van verlies aan verdienvermogen. Dit wordt ook wel arbeidsvermogensschade genoemd. Zowel ondernemers en werknemers, als kinderen en studenten kunnen te maken krijgen met arbeidsvermogensschade

Arbeidsvermogensschade voor ondernemers

Wanneer je als ondernemer schade oploopt door een ongeluk, moet er snel gehandeld worden om financiële problemen te voorkomen. Allereerst stellen wij de verzekeraar van de tegenpartij zo snel mogelijk aansprakelijk. Nadat de aansprakelijkheid door deze verzekeraar is erkend, brengen wij de situatie van jouw bedrijf zo snel mogelijk in kaart, en kijken wij met de hulp van een arbeidsdeskundige en/of een bedrijfskundige of de werkzaamheden mogelijk door anderen voortgezet kunnen worden.

Zo moet er gekeken worden of er vervangend personeel moet worden ingeschakeld en/of dat de bedrijfsvoering moet worden aangepast. Als dit het geval is, moet dit door de verzekeraar worden vergoed. Soms moet er voor de financiële administratie contact worden gelegd met een accountant. Alles moet zo goed mogelijk in kaart worden gebracht om voor jou een passende oplossing te zoeken.
 

Arbeidsvermogensschade voor werknemers

Het (tijdelijk) hebben van minder inkomen of het mislopen van een promotie vallen onder arbeidsvermogensschade. Of het nu om tijdelijk of blijvend letsel gaat, het verhalen van arbeidsvermogensschade of het aangaan van een re-integratietraject: wij zetten alles op alles om jouw financiële toekomst minder onzeker te maken en je een zo goed mogelijke begeleiding te bieden.

Bij arbeidsvermogensschade wordt er niet alleen gekeken naar het heden, maar ook naar de toekomst. Hoe veel loon zou je hebben kunnen verdienen zonder ongeval (met bijvoorbeeld loonsverhogingen, doorgroeimogelijkheden, overuren) en hoe veel kun je verdienen na het ongeval (mogelijk minder loon of een uitkering). Het verschil daartussen is de schade. Dit wordt berekend tot aan pensioenleeftijd.

Externe hulp bij re-integratie

Indien er sprake is van (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid of geen arbeidsongeschiktheid, maar er wel beperkingen worden ondervonden tijdens het werk, dan kan er een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. Deze persoon brengt de knelpunten voor werkhervatting in beeld en onderzoekt welke maatregelen/hulpmiddelen nodig kunnen zijn om de arbeidsgeschiktheid te vergroten. De arbeidsdeskundige kan begeleiding bieden gedurende de letselschadezaak. Hierbij kan er een intakegesprek worden ingepland bij jou thuis of op het werk. Een arbeidsdeskundige wordt ingeschakeld van een extern bureau en de kosten hiervoor zullen worden betaald door de verzekeraar.

Ook kan het wenselijk zijn om een herstelcoach in te schakelen. Een re-integratieprocedure kan erg lastig zijn. Aan de ene kant kan het herstel veel energie kosten en kan het zijn dat het zijn dat je moet accepteren dat je klachten en beperkingen (tijdelijk) blijft houden. Aan de andere kant moet je vanuit de werkgever en/of UWV beginnen met het re-integratieproces. Dit alles bij elkaar kan heel veel zijn waardoor goede begeleiding wenselijk kan zijn. Hiervoor kan een herstelcoach worden ingeschakeld. De kosten van deze coach moeten worden betaald door de verzekeraar.
 

Arbeidsvermogensschade voor kinderen en studenten

Met name voor kinderen en studenten is niet alleen de schade van heden van belang, maar ook de schade van de toekomst. Hoe zit het namelijk met het voortzetten van de studie, of de invloed van het ongeval op de arbeidsmogelijkheden in de toekomst?
Er zijn meerdere zaken die op verschillende manieren tot schade kunnen lijden. Van een mogelijk minder hoog salaris tot het op het oplopen van studievertraging. Studievertraging zorgt ervoor dat je later op de arbeidsmarkt komt en daardoor minder inkomsten hebt. Wij nemen alle verschillende aspecten mee in het berekenen van de arbeidsvermogensschade.
 

Wat te doen bij arbeidsvermogensschade?

Heb je vragen? Bel ons dan meteen even om een vrijblijvend intakegesprek in te plannen. Nemen we de stappen door, en vertellen wij je wat er mogelijk is.

Wat doen wij nog meer

Wij kunnen je helpen op het gebied van:

Meer weten over hoe een letselschade proces verloopt? Lees dan  meer over de werkwijze van Ratio Letselschade →

Vragen?

Heb je letselschade opgelopen en zit je met vragen? Laat ons de onzekerheden voor uw wegnemen. Wij weten wat er gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat je zelf op juridisch en financieel gebied geen zorgen hoeft te maken.

Laat jouw contactgegevens achter via het formulier voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Wij werken landelijk en helpen je graag, waar je ook woont!

Meld je schade binnen 1 minuut!

Meld je schade binnen 1 minuut!

Vestigingen
Stationsstraat 29a
9401 KW Assen

Vlijtseweg 188
7317 AL Apeldoorn

Postbus 131
9400 AC Assen

Blijf op de hoogte!

Volg ons ook hier:

Nationaal Keurmerk Letselschade | NIVRE