Materiële schade en immateriële schade

Materiële en immateriële schade kunnen vergoed worden wanneer je slachtoffer bent in een ongeval. Hier lees je wat het verschil is tussen materiële en immateriële schade en hoe wij jou kunnen helpen bij het claimen van de juiste schadevergoeding.

Meld je schade binnen 1 minuut!

Meld je schade binnen 1 minuut!

Marga WissinkMarga Wissink
17:39 11 May 23
Wij zijn zeer tevreden met de goede hulp van Jelmer de Jong bij het bedrijfsongeval van mijn man Leo.Samen met hem zijn wij tot een goed eindresultaat gekomen.Zal ratio letselschade zeker bij iedereen aanraden.
LinnLinn
10:00 25 Apr 23
Mijn man en ik hebben in 2017 een auto ongeluk gehad. Het duurde erg lang voor alles afgewikkeld was met de verzekering van de tegenpartij. In die periode van 6 jaar (2017 tot 2023) zijn we bijgestaan door Carolina Landstra, zij heeft ervoor gezorgd dat alles goed werd afgewikkeld. Wij zijn zeer tevreden!
Alhendi AlbaraziAlhendi Albarazi
12:12 12 Apr 23
De letselschadeprocedure is zeer goed uitgevoerd door Jelmer de Jong en door zijn professionele houding en prettige omgang zijn we tot een goed resultaat gekomen.
Ingrid NIngrid N
12:07 24 Mar 23
Goede hulp en veel geduld.Door een collega (onderwijs) werd ik erop geattendeerd dat ik voor mijn bedrijfsongeval, hulp bij Ratio Letselschade kan inschakelen en daar ben ik achteraf zeer content mee.Zelf had ik er niet bij stilgestaan.De hulp is enormEr wordt met je meegedachtEn op momenten dat je denkt dat het allemaal wel erg veel is, word je er met veel geduld en vriendelijkheid doorheen “getrokken”Het resultaat is dan ook zéér waarderend!Daarom mijn hartelijke dank voor deze goede hulp en het vriendelijke, geduldige bijstaan van Mayke Hoekstra!
Johan KoopJohan Koop
20:50 26 Jan 23
Ratio Letselschade is mij fantastisch van dienst geweest. Ik werd op 31 mei 2021, wachtend op mijn blauwe XR (motor) voor een verkeerslicht op de rondweg in Emmen, plotseling van achteren door een automobilist aangetikt. Ik kwam ten val en had wat last van mijn schouder en minimale schade aan de motor. De automobilist en ik spraken kort met elkaar en besloten er verder geen werk van te maken. Drie maanden verder, met de nodige pijn intussen, bleek na een MRI dat twee hoofdpezen in mijn schouder waren afgescheurd. Dat werd in december 2021 geopereerd en er werden de nodige kosten gemaakt. Voor eigen rekening want tja, ik had geen gegevens van de veroorzaker.Door een toevallig contact met Ratio Letselschade hoorde ik dat ook bij de eigen verzekeraar verhaal kan worden gehaald. Mayke Hoekstra heeft haar tanden erin gezet en door haar volharding is dat traject succesvol afgewikkeld. De schouder is geopereerd, de pezen vastgezet, ook al wordt dat nooit meer zoals het was. Het is weliswaar zuur, liever had ik zoiets niet meegemaakt uiteraard, maar het is in ieder geval enige genoegdoening, naast de vergoeding voor alle gemaakte kosten. Ratio leverde voor mij goed werk. Denk je ooit bij zoiets: 'laat maar', mijn advies is: informeer altijd even als je met letselschade in aanraking komt.Intussen heb ik maar een motor met een veel lagere zitpositie gekocht. Dan sta ik wel zo stevig (stoppen met rijden is uiteraard geen optie...😉).
sanderfiddelaarsanderfiddelaar
15:07 27 Dec 22
Ratio Letselschade heeft mij zeer goed geholpen in een periode van ongeveer 19 maanden. Met verzekeringen, schade vergoed krijgen kan lang duren maar op Ratio Letselschade kon ik al die tijd vertrouwen. Ze bleven er altijd achteraan zitten. En ik ben ze zeer dankbaar ervoor.
Marco KrabbenborgMarco Krabbenborg
10:22 12 Oct 22
Na mijn auto geluk heb ik juridische hulp gekregen van Ratio. Erg fijn om in deze stressvolle periode de afhandeling los te kunnen laten en je te kunnen richten op je herstel. Peter Blom heeft dit prima opgepakt. Ondersteuning, adviezen en tips op allerlei zaken was een verademing. Prima afgerond en ik ben weer volledig hersteld en een passende vergoeding gekregen. Top bedrijf
Lotte BrockerLotte Brocker
09:01 24 Aug 22
Jelmer de Jong is een hele fijne letselschade advocaat, omdat hij oprecht geïnteresseerd is met hoe het met je gaat na een ongeluk, maar ook regelmatig en goed contact met je onderhoud!!
Peter SchullerPeter Schuller
09:58 01 Jul 22
Mijn vrouw en ik hebben beide een ongeluk gehad waarbij we met name lichamelijke schade hebben opgelopen die vervolgens deels blijvende beperkingen opleverden. Wij zijn vervolgens bijgestaan door mr Jelmer de Jong van Ratio Letselschadebureau. Zijn transparante manier van werken spreekt ons aan. Door tussentijdse terugkoppeling werden we op de hoogte gehouden hoe de stand van zaken was. Het antwoord op een vraag werd nagenoeg binnen 2 dagen gegeven. Mede door zijn inzet hebben we beide een letselschadebedrag uitgekeerd gekregen, dat voor Nederlandse begrippen redelijk was. Kortom wij kunnen dit bureau bij u aanbevelen.
Rene BerndsRene Bernds
08:57 21 Jun 22
Dhr. Oosting van Ratio letselschade heeft ons op een zeer professionele wijze geholpen met onze schade afwikkeling. Zeer betrokken, goed bereikbaar, kennis van zaken en een warme persoonlijkheid.
js_loader

Wat is immateriële schade?

Immateriële schade is letselschade dat voortkomt uit een ongeval. Deze schade is niet direct uit te drukken in geld. Het is psychische schade, emotionele schade en geestelijke schade. Deze schade drukken wij uit in bijvoorbeeld verdriet, geestelijk gemis of smart.

Immateriële schade is niet direct in geld uit te drukken omdat het lastiger meetbaar is. Toch is het belangrijk om ook over deze schade een letselschadevergoedingen te claimen. Want onder meer verlies in levensvreugde is een vorm van letselschade. De vergoeding die tegenover immateriële schade staat wordt smartengeld genoemd.

De hoogte van de letselschadeclaim is afhankelijk van vele factoren, hieronder lees je enkele voorbeelden van cases.

Let wel: door de grote variatie aan factoren is ieder geval uniek en is dus ook de vergoeding altijd op maat.

Wij werken nauw samen met:

CNV Vakmensen logo kunstenbond AOB Algemene Onderwijsbond

Voorbeelden van immateriële schade

Het vermoedelijk meest bekende voorbeeld van immateriële schade in Nederland, speelt zich af in Groningen. Zoals bekend vinden daar al vele jaren aardbevingen plaats door gaswinning uit de bodem. Omdat het leed en verdriet rondom deze situatie soms zo dusdanig groot is, is er door het Instituut Mijnbouwschade Groningen een speciale smartengeldregeling in werking gesteld.

Smartengeld als vergoeding

De letselschadevergoeding bij immateriële schade wordt smartengeld genoemd. Smart wordt in het Nederlands woordenboek ook wel omschreven als: “leed, verdriet, droevig of geestelijke pijn”.

Smartengeld wordt dus uitgekeerd wanneer er psychische schade is dankzij een ongeval, waarbij een tegenpartij aansprakelijk wordt gesteld. Wanneer je letselschade hebt opgelopen heb je altijd recht op smartengeld.

“Mevrouw Landstra heeft zeer adequaat en snel mijn zaak opgepakt en had in no time alle essentiële gegevens boven water. Tevens was de begeleiding gedurende 2 jaar en 2 maanden een geweldige steun in de rug, tijdens mijn revalidatie.”
Dhr. E. Groenhagen te Warffum

Hoe de hoogte van de immateriële schadevergoeding wordt bepaald

De hoogte van de immateriële schadevergoeding kan niet zo eenvoudig worden berekend als die van materiële schade. Om tot een juist bedrag te komen wordt onder andere gekeken naar de zogeheten jurisprudentie. Jurisprudentie is: “het geheel van juridische uitspraken van rechtsprekers”. Oftewel alle uitspraken uit het verleden bij een bepaalde wet.

Om een beeld van de jurisprudentie te krijgen, wordt vaak de ANWB smartengeldgids geraadpleegd door onze letselschadebehandelaars. Dit is een verzameling van uitspraken gedaan door rechters in het verleden. Hoewel deze gids voor extra inzichten zorgt en vaak als leidraad wordt gezien, zal de uiteindelijk hoogte bepaald worden door onderstaande factoren:

  • De ernst van het letsel
  • Herstelduur
  • Blijvende lichamelijke en mentale klachten en beperkingen en de invloed daarvan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding
  • Geleden pijn en de duur hiervan
  • Lichamelijke beperkingen en de invloed daarvan op werk, studie, relaties en vrijetijdsbesteding
  • Geslacht en leeftijd
  • Afwikkeling van het letselschadeproces

Let wel: de meeste factoren kunnen pas exact bepaald worden wanneer er sprake is van een medische eindsituatie; dit houdt in dat je volledig bent hersteld of er geen verder herstel meer wordt verwacht. De volledige vergoeding van de immateriële schade kun je dan ook pas ontvangen, echter worden er tussentijds wel voorschotten aangevraagd.

Voorbeeld van materiële schade

Verlies aan verdienvermogen; oftewel verlies aan inkomsten.

Als voorbeeld: een man werkzaam in de bouw en is van de ladder gevallen. De werkgever is hiervoor aansprakelijk. Hij is gedeeltelijk verlamd geraakt en kan niet meer werken. Eerst verdiende hij maandelijks loon en nu krijgt hij een WIA-uitkering. Het verschil tussen het loon en uitlering = 500 euro per maand. Dat is 500 x 12 maanden = € 6.000,- per jaar. De man moet nog 5 jaar werken tot aan pensioenleeftijd. De schade is dan € 6.000,- x 5 = € 30.000,-. Echter had er ook nog een loonsverhoging in lijn der verwachting gelegen en komt de schade voor het verlies aan verdienvermogen uit op € 33.000,-

Daarnaast zijn er mogelijk andere kosten die de materiële schadevergoeding hoger maken zoals:

  • Elektrische fiets nodig
  • Traplift nodig
  • Fysio

Wat is materiële schade

Materiële schade is de letselschade door een ongeval wat direct uit te drukken is in geld. Deze schade loopt uiteen van gederfde inkomsten en medische kosten tot aan noodzakelijke hulp in het huishouden. Heb je bijvoorbeeld een bedrijfsongeval gehad en kan je nu (tijdelijk) niet werken? Dan zijn de daardoor gederfde inkomsten materiële schade.

Naast materiële schade is er ook nog blikschade. Denk hierbij aan schade aan eigendommen zoals de auto, fiets, kleding en accessoires. Hoewel dit niet onder de noemer materiële schade valt nemen wij dit wel altijd mee wanneer wij letselschade claimen. Want ook hierover heb je recht op een schadevergoeding.

Factoren die de schadevergoeding bepalen

Om tot een juiste hoogte van de materiële schadevergoeding te komen, wordt er gekeken naar een hoop factoren. Hieronder benoemen we de meest voorkomende en lichten we deze kort toe.

Naast de onderstaande schadeposten kunnen er nog meer schadeposten van toepassing zijn. Als wij jou juridisch vertegenwoordigen, dan zorgen wij er altijd voor dat we daadwerkelijk alle schadeposten in kaart brengen!

Medische kosten

Door het ongeval kan het zo zijn dat er medische kosten worden gemaakt. De kosten hiervan worden veelal gedekt door de zorgverzekering. Wanneer het eigen risico zonder het ongeval niet verbruikt zou worden, zal de aansprakelijkheidsverzekeraar het eigen risico moeten vergoeden. Echter kan het voorkomen dat ernaast het eigen risico één of meerdere noodzakelijke medische behandelingen niet (volledig) worden vergoed. Ook dit zal de verzekeraar van moeten betalen.

Gederfde inkomsten

Een ongeval kan er voor zorgen dat je (tijdelijk) minder of geen arbeid kan verrichten. Hierdoor kun je een deel of zelfs je volledige inkomsten mislopen. Het al gederfde inkomen en de in de toekomst verloren inkomsten worden meegenomen, bij het bepalen van de hoogte van de materiële schade.

Vervoerskosten

Normaal niet gemaakte vervoerskosten door bijvoorbeeld bezoeken aan de (huis)arts, het ziekenhuis of de fysiotherapeut worden ook geclaimd. Ook kan het voorkomen dat je de auto of fiets niet meer kunt gebruiken. Reiskosten van € 0,29 per km of de kosten van het openbaarvervoer /taxikosten kunnen worden vergoed.

Kosten door hulp bij het huishouden

Kun je als gevolg van het ongeval zelf het huishouden deels of helemaal niet meer doen? Deze kosten vallen ook onder materiële schade! Het maakt hierbij niet uit of je het huishouden laat doen door een schoonmaker, familielid of bekende. In alle gevallen heb je recht op een vergoeding.

Kosten voor noodzakelijke aanpassingen

In sommige gevallen is het noodzakelijk om aanpassingen te doen in en rondom het huis. Denk hierbij aan een aangepast toilet, een traplift of bijvoorbeeld rolstoelingangen.

Daarnaast kunnen er ook aanpassingen aan de auto nodig zijn om hier nog gebruik van te kunnen maken. In enkele gevallen dient er zelfs een busje aangeschaft te worden om een rolstoel te vervoeren.

Overige aanpassingen waar je aan kunt denken zijn bijvoorbeeld aanpassingen noodzakelijk om te kunnen sporten. Zoals de aanschaf van een sportrolstoel of andere hulpvoorwerpen.

Kosten zonder nut

Kosten die je maakt zonder dat je er enig nut van ervaart kun je ook verhalen als materiële schade. Denk hierbij aan kosten van een sportschoolabonnement waar je nu niets mee kunt, of contributie van een vereniging waar je (tijdelijk) niets aan hebt. Maar ook kaarten voor evenementen waar je niet heen kunt gelden als kosten zonder nut.

Studievertraging

Studievertraging kan ook de nodige kosten met zich meebrengen. Hierbij kijken we verder dan alleen extra gemaakt studiekosten. Er wordt namelijk ook rekening gehouden met je leeftijd, mogelijk inkomsten verlies en het verliezen van tijd voor het ontwikkelen van je carrière. Ook het pas later betreden van de arbeidsmarkt wordt doorberekend. Dit kan namelijk grote gevolgen hebben voor je inkomsten en ook arbeidskansen.

Verliezen van zelfwerkzaamheid

Het zelf uitoefenen van werkzaamheden in en rondom het huis is (deels) niet meer mogelijk. Denk hierbij aan het werken in de tuin, het onderhouden van je terras, de muren verven en dingen in en buitenshuis repareren. Wanneer dergelijke taken niet meer uitgesteld kunnen worden, zal de verzekeraar de kosten voor het inschakelen van een naaste of een professional hiervoor moeten vergoeden.

Noodzakelijke verhuiskosten

Het kan voorkomen dat je door het opgelopen letsel gedwongen bent, om te verhuizen. De kosten die hiervoor noodzakelijk zijn kun je ook verhalen bij je schadeclaim.

“De professionele aanpak van mijn zaak heeft mij mentaal heel goed gedaan bij mijn herstel en acceptie van het letsel.”
Mevr. R. van Staa te Wijk bij Duurstede

Materiële en immateriële schade, wat is het verschil?

Het verschil tussen materiële en immateriële schade is dat de eerste wel en de tweede niet direct in geld is uit te drukken. Materiële kosten kun je direct doorrekenen omdat het een directe financiële waarde heeft. Daarentegen zijn de immateriële kosten de psychische of emotionele kosten. Dit kun je niet direct in geld uitdrukken en moet eerst verder onderzocht en uitgezocht worden.

In uitzonderlijke situaties ook affectieschade en shockschade

Hoewel de immateriële schadevergoeding vaak alleen voor het slachtoffer is, zijn er ook situaties waarin familieleden, vrienden of getuigen een schadevergoeding immateriële schade kunnen krijgen.

Wanneer we spreken over affectieschade dan gaat het om ernstig leed en verdriet veroorzaakt door het overlijden of ernstig letsel bij bijvoorbeeld je partner of kind.

Shockschade is immateriële schade opgelopen door het aanschouwen van een schokkende gebeurtenis. Het kan hierbij zowel gaan om het aanschouwen van een ernstig ongeval als kort na een ongeval de gevolgen aanschouwen.

Claim via de experts van Ratio Letselschade

Om er zeker van te zijn dat je de (im)materiële schadevergoeding krijgt waar je recht op hebt, raden wij aan om altijd de hulp van een letselschade expert in te schakelen. Daarbij komt dat het inschakelen van een letselschade jurist voor het slachtoffer volledig kosteloos is!

Ratio Letselschade beschikt al jaren over het Nationaal Keurmerk Letselschade. Ook beschikken wij over meerdere juristen die erkend NIVRE register expert zijn.

Wij komen persoonlijk bij jou langs om de situatie door te spreken en alle mogelijke immateriële schade en materiële schade in kaart te brengen.

Wil je meer weten over wij je kunnen helpen? Neem dan gerust contact met ons op voor een gratis consult!

Vragen?

Heb je letselschade opgelopen en zit je met vragen? Laat ons de onzekerheden voor uw wegnemen. Wij weten wat er gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat je zelf op juridisch en financieel gebied geen zorgen hoeft te maken.

Laat jouw contactgegevens achter via het formulier voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Wij werken landelijk en helpen je graag, waar je ook woont!

Meld je schade binnen 1 minuut!

Meld je schade binnen 1 minuut!

Vestigingen
Stationsstraat 29a
9401 KW Assen

Vlijtseweg 188
7317 AL Apeldoorn

Postbus 131
9400 AC Assen

Blijf op de hoogte!

Volg ons ook hier:

Nationaal Keurmerk Letselschade