Klachtenregeling

Heb je een klacht? Is een zaak niet zo afgehandeld als je zou willen of is er iets anders dat niet naar wens is verlopen? Dit horen we graag! Wij zorgen dat er iets aan wordt gedaan, zonder dat jouw zaak vertraging oploopt. Ratio garandeert dat je de juridische hulp krijgt waar je recht op hebt, zodat je jouw letselschadezaak uit handen kunt geven in het vertrouwen dat je letselschadezaak naar beste kunnen wordt behandeld. En zodat je de schadevergoeding krijgt die hoort bij jouw letselschade.

Om die garantie te kunnen waarborgen, werken wij met een interne klachtenregeling. Hier kun je terecht als je niet geheel tevreden bent over de medewerk(st)er die jouw zaak in behandeling heeft. Wij nemen jouw klacht zeer serieus!

De procedure interne klachtenregeling Ratio is als volgt:

 • Mail je klacht aan: klacht@ratioletselschade.nl
 • Vermeld hierin in ieder geval: je naam en telefoonnummer, de jurist die jouw zaak in behandeling heeft en de reden van de klacht/ontevredenheid.
 • Vervolgens krijg je zo spoedig mogelijk (uiterlijk binnen twee werkdagen) een bevestiging dat de klacht is ontvangen en in behandeling is genomen. 
 • De klacht wordt in behandeling genomen door de directie. 
 • De directie bestudeert het dossier en kan om een aanvullende schriftelijke toelichting vragen.  
 • Als er hierna nog onduidelijkheden bestaan over jouw klacht, zal er telefonisch contact met je worden opgenomen om de klacht te bespreken. 
 • De directie beantwoordt de klacht uiterlijk 10 werkdagen na ontvangst van de klacht of de schriftelijke toelichting.  
 • De afhandeling van de klacht geschiedt schriftelijk, binnen een termijn van een maand, waarbij afzonderlijke aspecten afzonderlijk worden beantwoord en gemotiveerd. Hierbij wordt ook gewezen op de externe klachtenregeling(en).  
 • De interne klachtenregeling wordt goed geadministreerd. De directie bewaart een kopie van de schriftelijke afhandelingen van de klachten per kalenderjaar en stelt deze desgewenst ter beschikking aan de Stichting Keurmerk Letselschade.  
 • Wij gaan in gesprek met jouw behandelaar over de klacht en de eventuele verbeterpunten. 
 • Er zal worden getracht te komen tot een praktische oplossing in jouw zaak dan wel bemiddeling. 
 • Mocht het vertrouwen niet kunnen worden hersteld, dan krijg je per direct een nieuwe behandelaar toegewezen. Jouw zaak zal hierdoor geen vertraging oplopen. 

Externe klachtenbehandeling

Mocht een en ander onverhoopt niet naar tevredenheid kunnen worden opgelost, dan kun je contact opnemen met de Stichting Keurmerk Letselschade. Wanneer je over een Nivre-expert een externe klacht wilt indienen, kun je op deze site lezen hoe je dit kunt doen.

Ratio stelt jouw feedback op prijs

Wij willen garant staan voor de best mogelijke afhandeling van de letselschadezaken van onze cliënten. Daarom stellen wij het op prijs als je het laat weten op het moment dat de manier waarop een van onze juristen werkt niet naar wens is. We zijn altijd bezig met het verbeteren van de kwaliteit van onze dienstverlening en luisteren graag naar jouw feedback. Deze kunnen we meenemen in het optimaliseren van onze werkwijze.

Nationaal Keurmerk Letselschade