Overlijdensschade

Ben je een naaste verloren en heb je meer informatie over of hulp nodig bij overlijdensschade claimen? Neem dan vrijblijvend contact op of lees hieronder meer.

Neem vrijblijvend en kosteloos contact met ons op!

Susan EekelderSusan Eekelder
15:41 28 Jul 22
Na een achteropaanrijding met letsel in 2017 bijgestaan door dhr. de Jong. Prettig en vriendelijk persoon die tijd voor je heeft en maakt.
Gerard HondebrinkGerard Hondebrink
09:36 04 Jul 22
De letselschadeprocedure is is zeer goed uitgevoerd door Jelmer de Jong.Deskundigheid, zorgvuldigheid en communicatie in combinatie met een resultaatgerichte aanpak waren de sleutel tot het behaalde succes.Een aanrader dus.
Peter SchullerPeter Schuller
09:58 01 Jul 22
Mijn vrouw en ik hebben beide een ongeluk gehad waarbij we met name lichamelijke schade hebben opgelopen die vervolgens deels blijvende beperkingen opleverden. Wij zijn vervolgens bijgestaan door mr Jelmer de Jong van Ratio Letselschadebureau. Zijn transparante manier van werken spreekt ons aan. Door tussentijdse terugkoppeling werden we op de hoogte gehouden hoe de stand van zaken was. Het antwoord op een vraag werd nagenoeg binnen 2 dagen gegeven. Mede door zijn inzet hebben we beide een letselschadebedrag uitgekeerd gekregen, dat voor Nederlandse begrippen redelijk was. Kortom wij kunnen dit bureau bij u aanbevelen.
Wiebe van der MeiWiebe van der Mei
08:15 01 Jul 22
Na een motorongeluk werden wij gewezen op de mogelijkheid om gebruik te maken van een letselschade expert. Door onze verzekeringsagent zijn we doorverwezen naar Ratio en kwamen in contact met Carolina Landstra. Zij heeft ons geweldig begeleid in onze zaak. Helder en geduldig heeft zij ons gewezen op de mogelijkheden en onmogelijkheden. Echt ontzorgen! Wiebe van der Mei
Karen van der VegtKaren van der Vegt
09:24 09 Jun 22
Ik ben goed geholpen door de belangenbehartiger mevrouw Hoekstra. Er werd goed naar me geluisterd, teruggevraagd of ze het probleem goed had begrepen. Kortom ik voelde me gehoord en ben naar alle tevredenheid geholpen.
js_loader

Er is niets zo verdrietig als het overlijden van een dierbare: zeker wanneer dit het gevolg is van een ongeval. De schok is groot, en het verdriet overweldigend. Daarnaast kan er ook financiële onzekerheid en stress ontstaan. Hoewel wij de pijn niet kunnen verzachten, kunnen we er wel voor zorgen dat de verzekeraar de overlijdensschade voor de nabestaanden moet vergoeden.

Wat is overlijdensschade?

Overlijdensschade is schade die geclaimd kan worden door nabestaanden wanneer een naaste, bijvoorbeeld een partner of ouder, overlijdt. De naast heeft hen geholpen in levensonderhoud of verzorging. Door het overlijden zullen er extra kosten komen voor de nabestaanden. Deze kosten dienen vergoed te worden, door de verzekeraar van de aansprakelijke partij van het ongeval.

In de meeste gevallen vindt het noodlottige ongeval plaats in het verkeer. Dat betekent dat de autoverzekeraar de overlijdensschade zal moeten betalen. Bij een bedrijfsongeval zal de verzekeraar van het bedrijf de schade betalen. Ons doel is om jou juridisch volledig te ontzorgen. Wij regelen alles met de verzekeraar zodat jij tijd hebt voor jezelf en je naasten.

De overlijdensschade berekening is een compliceerde som die per situatie verschillend en uniek is. Dit komt onder andere doordat er gekeken moet worden naar de financiële behoeften van nabestaanden. Deze behoeften exact in kaart brengen is niet eenvoudig. Welke schadeposten hierbij meegenomen worden leggen wij hieronder uit.

Wij werken nauw samen met:

CNV Vakmensen logo kunstenbond AOB Algemene Onderwijsbond

Welke schadeposten bepalen de letselschade bij overlijden

Wanneer een naaste overlijdt door bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval, ongeval in de bouw of een aanrijding dan is er sprake van letschade bij overlijden. Om de hoogte van de letselschade te bepalen wordt gekeken naar verschillende schadeposten. Wij leggen de meest voorkomende schadeposten uit.

Gederfd levensonderhoud

In de situatie waarin de overledene financiële steun bood aan één of meerdere naasten dan moet dit vergoed worden. In sommige gevallen wordt dit al gedaan door een levensverzekering of nabestaandenpensioen. Als dit aanwezig is, zal de overlijdensschade lager uitvallen omdat de financiële vergoeding (deels) al wordt uitgekeerd.

Het kan echter voorkomen dat de vergoedingen niet toereikend zijn. Bijvoorbeeld wanneer de overledene de enige kostwinner is en het nabestaandenpensioen niet toereikend is. In dat geval zal het gederfde levensonderhoud berekend worden en uitgekeerd worden middels de overlijdensschade.

Niet gefinancierd werk (natura) wordt vergoed

Naast het direct wegvallen van inkomen zijn er ook niet direct gefinancierde kosten die erbij komen. Wanneer de overledene in het verleden ook klussen in huis, in de tuin in of het huishouden deed, dan kan dit ook voor kosten zorgen. Hierdoor kan het inhuren van huishoudelijke hulp, een hovenier, timmerman of schilder noodzakelijk zijn. De kosten hiervan worden ook opgenomen in de overlijdensschade.

Kosten van de begrafenis of crematie

Wanneer de kosten van een begrafenis of crematie hoger uitvallen dan de dekking van de levensverzekering of er geen verzekering is, dan dienen de kosten alsnog gedekt te worden. Deze kosten worden dan opgenomen in de uit te keren overlijdensschadevergoeding.

Affectieschade voor nabestaanden

Sinds 1 januari 2019 is er een nieuwe wet in Nederland aangenomen rondom affectieschade. Deze vergoeding wordt ook wel smartengeld voor naasten genoemd. De wet maakt het mogelijk om als nabestaande naaste beroep te doen op een affectieschadevergoeding bij het overlijden van een naaste. Naasten die recht hebben op deze vergoeding zijn:

  • Ouders
  • Kinderen
  • Partners
  • Peetouders die zorg droegen
  • Grootouders die zorg droegen

Met deze wetswijziging wordt het leed van de nabestaanden erkent. Hoewel geld het leed nooit kan compenseren, is het wel een manier om het verdriet en de emotionele pijn te onderkennen. De affectieschadevergoeding zal minimaal €12.500 en maximaal €20.000 bedragen.

Overlijdensschade berekening is gecompliceerd

Het gaat in de meeste gevallen om de partner en kinderen van de overledene – die ieder een eigen vorderingsrecht hebben. Het berekenen van overlijdensschade is een complex proces, gezien aspecten als onderhoud van de woning, het wegvallen van inkomen, kinderopvang, de kosten van een begrafenis of crematie en een mogelijke levensverzekering stuk voor stuk een rol spelen.

Daarbij is het belangrijk dat de nabestaanden nagenoeg niet achteruit gaan in ondersteuning van de levenswijze. De overlijdensschadevergoeding zal bij een hoog inkomen van de overledene dan ook hoger uitvallen. Daarnaast zal ook gekeken worden naar toekomstperspectief. Zou de overledene bijvoorbeeld kans maken op een promotie dan wordt ook dit meegenomen in de schade.

Daarnaast wordt ook gekeken naar veranderende behoeftes bij de nabestaanden. Gaan kinderen uit huis en kunnen zij financieel beter voor zichzelf zorgen? Dan zal de overlijdensschade lager worden. Ook wanneer de weduwe of weduwnaar opnieuw trouwt, zullen behoeftes lager worden ingeschat en zal de vergoeding lager uitvallen.

Ratio Letselschade biedt ondersteuning bij overlijdensschade

Na een noodlottig ongeval kunnen er veel vragen op je afkomen waar je niet eerder bij stil hebt gestaan. Neem daarover gerust en geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen jou graag met het juridische proces rondom de overlijdensschade.

Ons doel is om jou juridisch volledig te ontzorgen. Zo kun jij je tijd en energie steken in wat voor jou echt belangrijk is. Daarbij komt dat wij als letselschadebureau voor jou altijd kosteloos zijn. De kosten die wij maken verhalen wij bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij en beïnvloeden nooit jouw overlijdensschadevergoeding.

Neem gerust telefonisch, per mail of via ons contactformulier contact met ons op!

Vragen?

Heeft u letselschade opgelopen en zit u met vragen? Laat ons de onzekerheden voor uw wegnemen. Wij weten wat er gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat u zelf op juridisch en financieel gebied geen zorgen hoeft te maken.

Laat uw contactgegevens achter via het formulier voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij nemen binnen één werkdag contact met u op.

Wij werken landelijk en helpen u graag, waar u ook woont!

Bel mij

Wij werken nauw samen met:

CNV Vakmensen logo kunstenbond AOB Algemene Onderwijsbond