Gedurende het hele traject dat geleid heeft tot vergoeding van de immateriële schade ten gevolge van een auto-ongeluk van een van mijn leerkrachten heb ik mogen ervaren dat Schut-Oosting in de persoon van dhr. André Rotte altijd aan de kant van de gedupeerde heeft gestaan en alles wat binnen zijn vermogen lag heeft gedaan om een passende vergoeding te bewerkstelligen.
Dhr. J. van Tuijl