Ik heb André Rotte gebeld om hem te bedanken voor de inzet en steun.
Mevr. H. Eigenhuis te Amsterdam