Naar aanleiding van uw brief van 27 januari j.l. bericht ik u namens mijn echtgenote, dat zij akkoord gaat met het door u behaalde resultaat. Nogmaals bedankt voor de prettige en uitstekende begeleiding uwerzijds.
Fam. Niewijk