Begaandheid. Ik ben erkentelijk, dankbaar voor uw inzet.
Dhr. S. Sjoerds te Amsterdam