Na ruim 7 jaar aanmodderen zonder enig noemenswaardig resultaat door mijn vorige Letselschadebureau, ben ik in contact gekomen met u. Mede dankzij de houding van mijn vorige belangenbehartiger was er van mijn hoop op een rechtvaardige afloop van mijn letselschadeprocedure, weinig meer over. Zij gaven mij het gevoel mijzelf te moeten verdedigen, niet alleen tegen de schadebehandelaar van de tegenpartij, maar zelfs tegenover mijn eigen belangenbehartiger! Medische diagnoses werden bijvoorbeeld genadeloos van tafel geveegd als zijnde partijdig i.v.m. “arts-patient” binding en kleine medische ingrepen na het ongeval werden min of meer gebruikt alsof deze ook van invloed zouden kunnen zijn op de rest van mijn levensloop. Mijn vorige belangenbehartiger heeft hierbij nooit ingegrepen en heeft mij nimmer afgeschermd van de door mij ervaren genadeloze, vernederende, zelfs soms onmenselijke reacties van het schaderegelingsbureau van de verzekeraar. U heeft hier een eind aan gemaakt en uiteindelijk met de spreekwoordelijke vuist op tafel geslagen. Binnen ca. 2 jaar heeft u de gehele procedure naar alle tevredenheid kunnen afwikkelen. Dat, naast de fijne informele en meelevende contacten, maakt dat ik een ieder die hulp nodig heeft bij de afwikkeling van zijn letselschade, direkt naar u zal doorverwijzen! Nogmaals heel hartelijk dank voor alle hulp, adviezen, medeleven en het uiteindelijke afwikkelen van mijn zaak!
Mw. TB Schutten