De correcte, maar toch warme vriendelijke houding van dhr. Oosting heeft ons in deze moeilijke periode zeer goed gedaan. Verder heeft hij alle zaken die nodig waren uitmuntend afgewikkeld. We hadden ons geen betere belangen behartiger kunnen voorstellen. Daarvoor onze diepste erkentelijkheid!
Mevr. I. te Haren