Duidelijkheid in de te doorlopen procedures, en het updaten van de voortgang.
W.R. te Vlissingen