Het oplossen van deze gecompliceerde aansprakelijkheidskwestie was niet eenvoudig. Dat er uiteindelijk na lang onderhandelen toch een prima resultaat werd bereikt wijst op een grote mate van inzet, doorzettingsvermogen en vakmanschap. Onze welgemeende complimenten.
Mw. H. Nieman