Meneer mr. J.H. Oosting was heel duidelijk in de uitleg van de stand van zaken.
mw. G. Booi te Harkema