De heer Rotte heeft mij steeds prettig geholpen. Helaas heeft het niet tot een positief resultaat geleid. Aan zijn inzet heeft dat niet gelegen.
Mevr. L.M.J. Couwenberg te Rotterdam