Er werd tijdens de gesprekken goed naar me geluisterd, waardoor ik goede tips en hulp kreeg.
Mevr. M. Steenbergen te Groningen