Het geeft morele steun wanneer de dienstverlening door de letselschadeadvocaat zo bevredigend is.
Mevr. J. Bijlsma-Pols te Epe