Naar oplossing zoeken, meedenken, deskundigen inschakelen bij problemen aanwezigheid tijdens gesprek werkgever.
Mw. A. Brouwer