Hierbij wil ik u bedanken voor alles wat u voor mij hebt gedaan n.a.v. mijn ongeluk d.d. 8-12-08. Nooit door verzekering of door mijn rechtsbijstandjurist persoonlijk benaderd. In een brief werd meegedeeld kleine vergoeding en de zaak is afgedaan! Toen kwam u in beeld en de zaak veranderde. Ons contact was goed. En uw rustige, kundige persoonlijkheid gaf me weer moed. We zijn tot een goed eindresultaat gekomen.
Mw. I. Boll