Zeer tevreden. Eerste gesprek toonde betrokkenheid en professionele zakelijkheid. Ook de gesprekken daarna waren professioneel en betrokken.
Dhr. D.J. van der Zee te Oosterwolde