Zeer positief over dat de heer de Jong mij serieus nam bij ons eerste telefoongesprek.
Mevr. I. van der Meulen-Perdaems te Lelystad