Verjaring letselschade

Om verjaring van letselschade te voorkomen is het van belang dat je de schadeclaim op tijd bij de verzekeraar van de aansprakelijke partij indient. Houd hierbij rekening met een verjaringstermijn. Als je te laat bent, heb je geen recht meer op een schadevergoeding. Zelfs wanneer het duidelijk is dat iemand anders aansprakelijk te houden is voor het door het door het ongeval veroorzaakte letsel.

Meld je schade binnen 1 minuut!

Meld je schade binnen 1 minuut!

Marga WissinkMarga Wissink
17:39 11 May 23
Wij zijn zeer tevreden met de goede hulp van Jelmer de Jong bij het bedrijfsongeval van mijn man Leo.Samen met hem zijn wij tot een goed eindresultaat gekomen.Zal ratio letselschade zeker bij iedereen aanraden.
LinnLinn
10:00 25 Apr 23
Mijn man en ik hebben in 2017 een auto ongeluk gehad. Het duurde erg lang voor alles afgewikkeld was met de verzekering van de tegenpartij. In die periode van 6 jaar (2017 tot 2023) zijn we bijgestaan door Carolina Landstra, zij heeft ervoor gezorgd dat alles goed werd afgewikkeld. Wij zijn zeer tevreden!
Alhendi AlbaraziAlhendi Albarazi
12:12 12 Apr 23
De letselschadeprocedure is zeer goed uitgevoerd door Jelmer de Jong en door zijn professionele houding en prettige omgang zijn we tot een goed resultaat gekomen.
Ingrid NIngrid N
12:07 24 Mar 23
Goede hulp en veel geduld.Door een collega (onderwijs) werd ik erop geattendeerd dat ik voor mijn bedrijfsongeval, hulp bij Ratio Letselschade kan inschakelen en daar ben ik achteraf zeer content mee.Zelf had ik er niet bij stilgestaan.De hulp is enormEr wordt met je meegedachtEn op momenten dat je denkt dat het allemaal wel erg veel is, word je er met veel geduld en vriendelijkheid doorheen “getrokken”Het resultaat is dan ook zéér waarderend!Daarom mijn hartelijke dank voor deze goede hulp en het vriendelijke, geduldige bijstaan van Mayke Hoekstra!
Johan KoopJohan Koop
20:50 26 Jan 23
Ratio Letselschade is mij fantastisch van dienst geweest. Ik werd op 31 mei 2021, wachtend op mijn blauwe XR (motor) voor een verkeerslicht op de rondweg in Emmen, plotseling van achteren door een automobilist aangetikt. Ik kwam ten val en had wat last van mijn schouder en minimale schade aan de motor. De automobilist en ik spraken kort met elkaar en besloten er verder geen werk van te maken. Drie maanden verder, met de nodige pijn intussen, bleek na een MRI dat twee hoofdpezen in mijn schouder waren afgescheurd. Dat werd in december 2021 geopereerd en er werden de nodige kosten gemaakt. Voor eigen rekening want tja, ik had geen gegevens van de veroorzaker.Door een toevallig contact met Ratio Letselschade hoorde ik dat ook bij de eigen verzekeraar verhaal kan worden gehaald. Mayke Hoekstra heeft haar tanden erin gezet en door haar volharding is dat traject succesvol afgewikkeld. De schouder is geopereerd, de pezen vastgezet, ook al wordt dat nooit meer zoals het was. Het is weliswaar zuur, liever had ik zoiets niet meegemaakt uiteraard, maar het is in ieder geval enige genoegdoening, naast de vergoeding voor alle gemaakte kosten. Ratio leverde voor mij goed werk. Denk je ooit bij zoiets: 'laat maar', mijn advies is: informeer altijd even als je met letselschade in aanraking komt.Intussen heb ik maar een motor met een veel lagere zitpositie gekocht. Dan sta ik wel zo stevig (stoppen met rijden is uiteraard geen optie...😉).
sanderfiddelaarsanderfiddelaar
15:07 27 Dec 22
Ratio Letselschade heeft mij zeer goed geholpen in een periode van ongeveer 19 maanden. Met verzekeringen, schade vergoed krijgen kan lang duren maar op Ratio Letselschade kon ik al die tijd vertrouwen. Ze bleven er altijd achteraan zitten. En ik ben ze zeer dankbaar ervoor.
Marco KrabbenborgMarco Krabbenborg
10:22 12 Oct 22
Na mijn auto geluk heb ik juridische hulp gekregen van Ratio. Erg fijn om in deze stressvolle periode de afhandeling los te kunnen laten en je te kunnen richten op je herstel. Peter Blom heeft dit prima opgepakt. Ondersteuning, adviezen en tips op allerlei zaken was een verademing. Prima afgerond en ik ben weer volledig hersteld en een passende vergoeding gekregen. Top bedrijf
Lotte BrockerLotte Brocker
09:01 24 Aug 22
Jelmer de Jong is een hele fijne letselschade advocaat, omdat hij oprecht geïnteresseerd is met hoe het met je gaat na een ongeluk, maar ook regelmatig en goed contact met je onderhoud!!
Peter SchullerPeter Schuller
09:58 01 Jul 22
Mijn vrouw en ik hebben beide een ongeluk gehad waarbij we met name lichamelijke schade hebben opgelopen die vervolgens deels blijvende beperkingen opleverden. Wij zijn vervolgens bijgestaan door mr Jelmer de Jong van Ratio Letselschadebureau. Zijn transparante manier van werken spreekt ons aan. Door tussentijdse terugkoppeling werden we op de hoogte gehouden hoe de stand van zaken was. Het antwoord op een vraag werd nagenoeg binnen 2 dagen gegeven. Mede door zijn inzet hebben we beide een letselschadebedrag uitgekeerd gekregen, dat voor Nederlandse begrippen redelijk was. Kortom wij kunnen dit bureau bij u aanbevelen.
Rene BerndsRene Bernds
08:57 21 Jun 22
Dhr. Oosting van Ratio letselschade heeft ons op een zeer professionele wijze geholpen met onze schade afwikkeling. Zeer betrokken, goed bereikbaar, kennis van zaken en een warme persoonlijkheid.
js_loader

Verjaring letelschade in het kort

– na verloop van tijd verjaart jouw mogelijkheid om schadevergoeding te claimen; je bent dan te laat.

– verjaring is te voorkomen door tijdig aansprakelijk te stellen of door te ‘stuiten’ 

– bij verkeersongevallen is de verjaringstermijn vaak 3 jaar. 

– bij bedrijfsongevallen is de verjaringstermijn vaak 5 jaar. 

– bij minderjarigen gaat de verjaringstermijn lopen op de dag nadat hij/zij 18 is geworden

– verjaring geldt ook tijdens de letselschadeprocedure en na afloop van de letselschadezaak

– wij kunnen u kosteloos helpen met het vraagstuk verjaring en het claimen van letselschade

Verjaring van letselschade; hoe zit dat?

De verjaring van letselschade houdt in dat de mogelijkheid tot het indienen van een schadeclaim op een gegeven moment verloopt. Rechtsvorderingen verjaren na een bepaalde periode. Is het verjaard, dan kun je jouw recht niet meer halen. In de wet in het Burgerlijk Wetboek artikel 3:310 lid 1 zijn deze verjaringstermijnen vastgelegd. Als je te laat bent, zal een verzekeraar de letselschadezaak niet meer in behandeling willen nemen.

Wij werken nauw samen met:

CNV Vakmensen logo kunstenbond AOB Algemene Onderwijsbond

Verjaringstermijn: relatief of absoluut

Wanneer we spreken over een verjaringstermijn zijn er twee soorten: relatief en absoluut. De relatieve verjaringstermijn begint te lopen op het moment dat het slachtoffer bekend is met letsel én met de veroorzaker van het letsel. Vroeger was er naast de relatieve verjaringstermijn ook een absolute verjaringstermijn van toepassing op letselschade. Dit hield in dat een letselschadezaak sowieso was verlopen 20 jaar na het ongeval of na de blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Ongeacht of het slachtoffer in de tussentijd helemaal niet op de hoogte was van het letsel dat hij/zij had opgelopen.

 

Relatieve verjaringstermijn

Wanneer gaat de relatieve verjaringstermijn lopen? Dit gaat lopen op het moment dat je bekend bent met de schade én met de veroorzaker van de schade. Het moet duidelijk zijn dat je letselschade hebt opgelopen en je moet weten (een vermoeden hebben) wie hiervoor aansprakelijk te stellen is. Dit werkt als volgt:

Je bent bekend met de (waarschijnlijke) juridische schadeveroorzaker

De verjaringstermijn begint te lopen wanneer iemand het vermoeden heeft dat er iemand anders aansprakelijk kon zijn. Dit geldt ook wanneer je niet over juridische kennis over de verjaringstermijn beschikt. Twijfel je of de verjaringstermijn mogelijk al is verlopen? Bel gerust met ons om het kosteloos te laten checken!
In geval van een bedrijfsongeval, bestaat er vaak gelijk een vermoeden dat de werkgever voor het ongeval aansprakelijk kan worden gesteld. Dit komt doordat het ongeval onder werktijd heeft plaatsgevonden.
Is er sprake van een verkeersongeval, dan is er in veel gevallen ook direct een vermoeden dat iemand anders hiervoor aansprakelijk te stellen is (ook al weet je misschien niet precies wie, omdat er meerdere auto’s bij betrokken waren of omdat je niet weet wie de auto heeft bestuurd).

Je bent bekend met het letsel

Bij letselschade begint de verjaringstermijn in bijna alle gevallen direct nadat je het ongeval hebt gehad. Zo merk je na een verkeers- of bedrijfsongeval veelal gelijk of binnen enkele dagen wel dat je er last van hebt. Zelfs wanneer de ernst van het letsel niet direct duidelijk is.

Smartengeld Whiplash verkeersongeval
Smartengeld bedrijfsongeval

“Wij kunnen niet anders zeggen dan dat wij zeer, maar dan ook heel zeer tevreden zijn over de hulp die jullie ons geboden hebben. Altijd accuraat en snel in reactie. Heel prettig on de omgang! Heel hartelijk dank!!”
Mevr. L. Bröcker te Borculo

Absolute verjaringstermijn

Zoals reeds vermeld was er voorheen ook sprake van een absolute verjaringstermijn. Deze termijn startte vanaf het moment dat het ongeluk of de blootstelling aan gevaarlijke stoffen plaatsvond. De duur van deze termijn betrof 20 jaar, ook wanneer het slachtoffer in de tussentijd helemaal niet op de hoogte was van het letsel hij/zij had opgelopen. Hierbij kun je denken aan de gevolgen van blootstelling aan asbest. Hiervoor gelden inmiddels gelukkig bijzondere regels. Deze zijn terug te vinden op asbestslachtoffers.nl.

De absolute verjaringstermijn is opgenomen in ons Burgerlijk Wetboek, namelijk in artikel 3:310 lid 1. De termijn is echter enkel van toepassing op ongevallen/besmettingen met gevaarlijke stoffen die hebben plaatsgevonden voor 2003. Voor ongevallen die na 2003 hebben plaatsgevonden, kijken we alleen nog maar naar de relatieve verjaringstermijn.

Smartengeld vergoeding

Hoe voorkom je de verjaring van letselschade?

Verjaring van letselschade voorkom je door tijdig (binnen de verjaringstermijn) de letselschadevergoeding te claimen. Je doet dit door de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij aansprakelijk te stellen.
Indien het gaat om een verkeersongeval moet je de verzekeraar van de bestuurder die jou heeft aangereden van te voren aansprakelijk stellen. Indien het gaat om een bedrijfsongeval moet je jouw werkgever op tijd aansprakelijk stellen.

Verjaring letselschade stuiten

Een andere mogelijkheid om te voorkomen dat de letselschadezaak gaat verjaren, is om de verzekeraar of de aansprakelijke partij op tijd te ‘stuiten’. Je stuit het door een aangetekende brief te sturen naar de (verzekeraar van de) aansprakelijke partij en daarbij letterlijk aan te geven dat je de verjaring ‘stuit’ op grond van artikel 3:317 Burgerlijk Wetboek, inhoudende dat je nog steeds aanspraak wilt blijven maken op de mogelijke schadevergoeding, voor materiële en immateriële schade (smartengeldvergoeding) en ook voor wettelijke rente.
Wanneer de veroorzaker op de juiste manier aansprakelijk is gesteld, de zaak gestuit is of de aansprakelijkheid is erkend, dan begint de verjaringstermijn opnieuw te lopen.
Het stuiten van de verjaring is een complexe klus. Wij van Ratio kunnen dit voor u oppakken zodat u zich geen zorgen hoeft te maken dat het recht op de letselschadeclaim zal verjaren.

“Zeer tevreden, Alleen maar complimenten voor Marlou Hut.”
Mevr. W. Jeuring te Assen

Verjaringstermijn van een verkeersongeval

De (relatieve) verjaringstermijn voor verkeersongevallen is in beginsel 3 jaar na het ongeval. Hiervoor gelden verschillende regels. Zo is de rol van de veroorzaker van groot belang.

De veroorzaker van het verkeersongeval is een fietser of huisdier

Is de veroorzaker een fietser of een huisdier? Dan geldt er een verjaringstermijn van 5 jaar. Indien zij een AVP-verzekering hebben afgesloten, dan zijn zij hiervoor verzekerd.
AVP staat voor aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. In Nederland is een dergelijke verzekering helaas niet verplicht.
Wij raden iedereen aan om een AVP-verzekering af te sluiten. Deze verzekeringen zijn namelijk al verkrijgbaar vanaf een paar euro per maand en wanneer je ooit ergens aansprakelijk voor wordt gehouden bespaar je veel geld doordat de schadevergoeding dan door jouw verzekeraar wordt betaald.

Een ongeluk als bestuurder van een motorvoertuig

Indien je als bestuurder van een motorrijtuig, zelf een ongeval hebt veroorzaakt en daarbij zelf letsel hebt opgelopen, kun je schadevergoeding claimen bij jouw eigen SVI-verzekering. SVI staat voor schadeverzekering inzittenden. Een SVI-verzekering is in Nederland niet verplicht. Toch raden we iedereen aan om ook een dergelijke verzekering af te sluiten.

Wanneer je zelf een ongeval hebt veroorzaakt of wanneer iemand anders een ongeval heeft veroorzaakt, maar de aansprakelijkheid van de ander bijvoorbeeld niet vast komt te staan, kan de SVI-verzekering jouw schade namelijk vergoeden.
Een SVI-verzekering is een contractuele verzekering en de verjaringstermijn staat in de polisvoorwaarden vermeld. Hiervoor is dan ook niet een vaste termijn te noemen, maar dit is afhankelijk van wat de verzekeraar heeft opgenomen in de polisvoorwaarden.

Frontaal botsing

Verjaring arbeidsongeval

De (relatieve) verjaringstermijn voor arbeidsongevallen is 5 jaar na het ongeval. Deze termijn begint in principe te lopen op de eerste dag nadat het bedrijfsongeval heeft plaatsgevonden. Bij bedrijfsongevallen kun je denken aan een ongeval op werk, een eenzijdig ongeluk, een ongeluk waarbij een collega betrokken is geweest, of bijvoorbeeld een ongeval tijdens een bedrijfsuitje. Enkele concrete voorbeelden zijn: een val van een ladder, uitglijden op de grond, een ongeluk met een machine, val van een zwaar voorwerp op een voet, aangereden worden door een heftruck.

Indien jij een ongeval op het werk hebt gehad, is jouw werkgever snel aansprakelijk te stellen. Er geldt namelijk een hoge zorgplicht voor de werkgever. Ook wanneer een werknemer zelf een fout heeft gemaakt, is een werkgever hier in veel gevallen alsnog aansprakelijk voor te houden. Enkel wanneer het voorval is veroorzaakt met opzet of wanneer er sprake was van bewuste roekeloosheid zal de werknemer zelf verantwoordelijk zijn.

 

Verjaring andere soorten ongevallen

Bij andere soorten ongevallen kan er gedacht worden aan iemand die is gebeten door de hond van iemand anders (eigenaar hond is vaak aansprakelijk) of iemand die letsel heeft opgelopen doordat iemand anders een zwaar voorwerp op zijn voet heeft laten vallen.
De termijn voor verjaring van letselschade in geval van dergelijke ongevallen is 5 jaar. Deze termijn start in beginsel op de eerste dag nadat het ongeval heeft plaatsgevonden.

Letselschade verjaring als minderjarige

Bij minderjarigen gaat de verjaringstermijn pas lopen op het moment dat hij/zij 18 jaar oud is geworden. Indien een jongen op 5 jarige leeftijd is aangereden door een automobilist, dan kan hij, de WAM-verzekeraar van de auto, tot zijn 21e verjaardag aansprakelijk stellen.

Dit is in Nederland zo geregeld om kinderen te beschermen tegen ouders die dit niet snel genoeg oppakken. Het kind zelf kan er namelijk niets aan doen als zijn ouders geen actie ondernemen. Zo is een kind van 5 jaar oud niet in staat om hierover een brief te kunnen sturen. Nadat hij meerderjarig is geworden, kan hij zelf zijn letselschade bij de WAM-verzekeraar claimen, indien zijn ouders in de tussentijd geen actie hadden ondernomen.

Voorbeelden verjaring letselschade

  • Een fietser is op 4 januari 2017 aangereden door een andere fietser en heeft hierdoor letsel opgelopen. Het was de schuld van de andere fietser en de politie en ambulance waren ter plaatse gekomen. Op 6 februari 2020 vraagt hij zich af of zijn
    claim is verjaard. Is dit het geval?

Nee, er geldt hier een verjaringstermijn van 5 jaar. De veroorzaker van het ongeval kan zijn APV-verzekering inschakelen.

  • Een fietser is op 5 oktober 2019 aangereden door een automobilist en heeft hierdoor letsel opgelopen. De automobilist heeft het schadeaanrijdingsformulier ingevuld. Op 9 november 2021 vraagt hij zich af of zijn claim is verjaard. Is dit het geval?

Nee, er is sprake van een rechtstreeks vorderingsrecht op de WAM-verzekeraar van de automobilist en dit verjaard met 3 jaar.

  • Een werknemer is tijdens werktijd op 7 juli 2018 door een collega aangereden met een heftruck en heeft hierdoor letsel opgelopen. Op 12 december 2021 vraagt hij zich af of zijn claim is verjaard. Is dit het geval?

Nee, er geldt hier een verjaringstermijn van 5 jaar.

Verjaringstermijn letselschade niet verlopen? Claim nu!

Is jouw letselschadezaak nog niet verjaard? Of twijfel je daarover en wil je dat laten checken? Wij kunnen kosteloos de verjaring checken en indien de letselschadezaak nog niet is verjaard, nemen wij kosteloos jouw letselschadezaak in behandeling. Neem gerust contact met ons op!

Vragen?

Heb je letselschade opgelopen en zit je met vragen? Laat ons de onzekerheden voor uw wegnemen. Wij weten wat er gedaan moet worden om ervoor te zorgen dat je zelf op juridisch en financieel gebied geen zorgen hoeft te maken.

Laat jouw contactgegevens achter via het formulier voor een vrijblijvend intakegesprek. Wij nemen binnen één werkdag contact met je op.

Wij werken landelijk en helpen je graag, waar je ook woont!

Meld je schade binnen 1 minuut!

Meld je schade binnen 1 minuut!

Vestigingen
Stationsstraat 29a
9401 KW Assen

Vlijtseweg 188
7317 AL Apeldoorn

Postbus 131
9400 AC Assen

Blijf op de hoogte!

Volg ons ook hier:

Nationaal Keurmerk Letselschade